Ukážky ošetrenia 

s  LARENS PROFESSIONAL  LINE

Raz do mesiaca sme pre Vás prichystali UKÁŽKU jedného, sezónneho ošetrenia kozmetikou LARENS. Za chvíľu je tu opäť čas CHEMICKÉHO PEELINGU, poďme sa na toto obdobie spolu pripraviť!

Školenie BANKOVANIA TVÁRE pre profesionálov 

Na školení sa naučíte bankovanie tváre sklenenými bankami s balónikom. Prejdeme si TEORETICKÚ  a PRAKTICKÚ časť. Vyskúšate si bankovanie na sebe a potom vo dvojiciach na lehátkach. 

Základné školenie LARENS PROFESSIONAL LINE

Školenie pre všetky kozmetičky, ktoré chcú pracovať s kozmeceutikami Larens. Celým školením Vás prevedie hlavná a jediná školiteľka pre Larens Professional Line pre SR - B.S.B.A. Lucia Frtúsová.